2 phụ kiên KYT nên có khi đi chơi xa: Áo mưa bộ, balo chống nước

2 phụ kiên KYT nên có khi đi chơi xa: Áo mưa bộ, balo chống nước