Tại sao mũ KYT TT Course được giới biker nhiệt tình săn đón?

Tại sao mũ KYT TT Course được giới biker nhiệt tình săn đón?