Mũ bảo hiểm KYT Tiger Jet đã chinh phục các biker như thế nào?

Mũ bảo hiểm KYT Tiger Jet đã chinh phục các biker như thế nào?